เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เชิญเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ประกาศเมื่อวันที่ 08 / 06 / 2561

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ขอเชิญร่วมสัมมนา

โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ภายใต้กฎหมายศุลกากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรฐกิจ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

เวลา 13.00-17.00 น.
ณ โรงแรงเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-ที่นั่งจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง

-ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอาภา/คุณจุฬาลักษณ์

โทร. 02-667-6535 และ 02-667-6621
รายละเอียดตามแนบ

อ่านต่อ

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน