เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

กรมศุลกากร ชี้แจง การคำนวณราคาสินค้านำเข้า ของไม่เกิน 1,500 บาท

ประกาศเมื่อวันที่ 09 / 04 / 2564

กรมศุลกากร ชี้แจง การคำนวณราคาสินค้านำเข้า ของไม่เกิน 1,500 บาท
 
ตามที่มีกระแสข่าวในสังคมโซเซียลระหว่าง วันที่ 4 - 5 เมษายน 2564 ต่อมาวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้เผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา และเว็บไซต์ MGR online กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ราคาของไม่เกิน 1,500 บาท ทำไมโดนจ่ายเงินเพิ่มอีก 500 บาท
กรมศุลกากรขอชี้แจงให้ทราบว่า การประเมินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรดังกล่าวมีขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล ซึ่งสินค้าหรือพัสดุที่ขนส่งระหว่างประเทศสามารถแยกพิจารณา ได้เป็น 2 กรณี รายละเอียดตามเเนบ

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน