เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา (อรัญประเทศ-ปอยเปต)

ประกาศเมื่อวันที่ 13 / 03 / 2561

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมตังแทนออกของรับอนุญาตไทย และสมาคมผู้ให้บริการขนส่งสินค้ากัมพูชา ในโครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่าง ไทย-กัมพูชา ทั้งในโครงการดังกล่าวนี้ จัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านการค้า การลุงทุน การรับทราบข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการปฏิบัติพิธีการด้านศูลการกร การขนส่งทางบกข้ามแดน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพร่วมกัน

 

          ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากท่านสนใจสามารถ Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้  ขอบคุณสมาชิกที่สนใจเข้าร่วโครงการนี้ 

 

     

อ่านต่อ

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน