เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

กรมศุลกากรเปิดตัวสอบถามพิกัดล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเมื่อวันที่ 17 / 11 / 2560

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนะนำระบบบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service) ณ ห้องกัญญลักษณ์บอลรูม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นนวัตกรรมด้านการบริการของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

อบรมสัมมนา

ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน