สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่  ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 . (ลงทะเบียน เวลา 12.30 .) 
ณ ห้อง Convention Hall C ชั้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11)