เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2563

กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2563

mainimg

กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2563 (มอก 683-2562) ตามประกาศกระทรวงอุสาหกรรมที่ 5710 พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง