เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุมัติด้านอาหาร

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุมัติด้านอาหาร

mainimg

จากการโทรติดต่อสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายา (อย.) ได้รับการยืนยันว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่จริง

และจะออกประกาศเป็นทางการในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้แน่นอน โดยจะมีผลใช้บังคับทันที ดังมติที่ประชุมซึ่งกำหนดไว้แน่นอนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้าอาหาร และตัวแทนฯ  

จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพราะส่งผลกระทบต่อการวางแผนด้านต้นทุนการนำเข้า-ส่งออก

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง