เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง และไม่ประจำทาง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

mainimg

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง