เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดให้บริการ Website NSW ชั่วคราว

ประกาศกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดให้บริการ Website NSW ชั่วคราว

mainimg

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร จะทำการปิดให้บริการ Website NSW ชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 24.00 น. (รวมเวลา 4 ชั่วโมง) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้งานบริการเว็บไซต์ NSW ระบบการจัดทำข้อมูลผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า - ส่งออก/ระบบการจัดทำข้

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง