เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๕/๒๕๖๐ การเปิดโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออก (รพท./ICD) ของบริษัท บางกอก บาร์จ เทรอ์มินอล จำกัด

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๕/๒๕๖๐ การเปิดโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าหรือที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออก (รพท./ICD) ของบริษัท บางกอก บาร์จ เทรอ์มินอล จำกัด

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง