เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา เนื่องจากเบนโซเคน เป็นวัตถุที่ปรากฎในตำรายาและใช้บรรเทาความเจ็บปวดของมนุษย์หรือสัตว์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา เนื่องจากเบนโซเคน เป็นวัตถุที่ปรากฎในตำรายาและใช้บรรเทาความเจ็บปวดของมนุษย์หรือสัตว์

mainimg

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2563 เรื่อง วัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา เนื่องจากเบนโซเคน เป็นวัตถุที่ปรากฎในตำรายาและใช้บรรเทาความเจ็บปวดของมนุษย์หรือสัตว์ รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง