เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดรหัสเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการเชื่อมโยงใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6 รายการตามแนบบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง