เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • Customs Office Laem Chabang Order # 161/2560: Customs Inspection Team

Customs Office Laem Chabang Order # 161/2560: Customs Inspection Team

mainimg

สืบเนื่องจาก นโยบายกรมศุลกากร ในเรื่องการตรวจสอบสินค้า อย่างเข้มข้น ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรได้แจ้ง

ผ่านสื่อต่างๆมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งอาจมีผลมาจากการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งยังมีกระแสสังคมออกมาในลักษณะที่ว่า เงินภาษีอากรมีการรั่วไหล จากการสำแดงเท็จในด้านพิกัดอัตราอากร

หรือ การสำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

 

อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวนี้ ได้ก่อให้เกิดนโยบายใหม่ โดยพุ่งเป้าไปที่บางกลุ่มพิกัดสินค้า โดยใช้โปรไฟล์

การบริหารความเสี่ยง เพื่อสุ่มเปิดตรวจสินค้า โดยสินค้ารายใดที่ถูกเลือกให้ต้องเปิดตรวจ จะถูกตรวจอย่างเข้มข้น

โดยมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรจากหลายหน่วยสนธิกำลังเข้ามาตรวจสินค้าร่วมกัน และให้เหตุผลว่าต้องการใช้ทีมตรวจ

ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะในสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งยังเพื่อลดเงื่อนไขในการทุจริตต่อหน้าที่

 

กรมศุลกากรได้นำร่องณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้ขยายนโยบายนี้

ออกไปยังสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และสำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจปล่อย เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเองก็ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ จิตสำนึกในด้านบริการ ผู้นำเข้าสินค้าจำนวนมาก

จึงต้องรับภาระค่าใช้ แบกต้นทุนโลจิสตืิกส์ที่สูงขึ้นอีกทุกๆด้าน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง