เลือกภาษา

Tariff e-Service

mainimg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนะนำระบบบริการพิกัดศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Tariff e-Service) ณ ห้องกัญญลักษณ์บอลรูม โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการทำงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นนวัตกรรมด้านการบริการของภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง