เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-พม่า (เอกสารประกอบการบรรยาย)

โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-พม่า (เอกสารประกอบการบรรยาย)

mainimg

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-พม่า
ด้านการค้า การลุงทุน การรับทราบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ

สามารถดาวโหลด์ไฟล์ด้านล่างนี้ 

 

เรื่อง "การส่งเสริมการค้า ไทย-เมียนมา"

เรื่อง "การค้าชายแดนไทย-พม่า ในปัจจุบันและในอนาคตและทิศทางการขยายตัวของการค้าชายแดน"

เรื่อง "การขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน ไทย-เมียนมาของแม่สอดและทิศทางการพัฒนาระบบ 2018"

เรื่อง "ระบบพิธีการศุลกากรอัตโนมัต ในเขตเศรษฐกิจเมียวดี 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง