เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมใหญ่ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมใหญ่ประจำปี 2561

mainimg

           สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีอธิบดีกรมศุลการกร เป็นประธานพร้อมรับฟังการสัมมนา

 

 - เรื่อง ก้าวให้ทัน NSW (โดยผู้แทนจากกรมศุลกากร) 

           - เรื่อง วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
           (โดยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

           - เรื่อง คุณทดสอบสมรรถนะบุคคลแล้วหรือยัง!?
           (โดยผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

 

หมายเหตุ: ต้องการเอกสารประกอบการบรรยาย สามารถ Download ได้ตามไฟล์แนบนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง