เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • เอกสารประกอบการบรรยายโครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา (อรัญประเทศ-ปอยเปต)

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา (อรัญประเทศ-ปอยเปต)

mainimg

   สืบเนื่องจากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยได้จัดโครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-กัมพูชา และมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านโลจิสติกส์ 

    ดังนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการหรือสมาชิกที่มีความสนใจเอกสารบรรยาย สามารถ Download ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

 

 

 

 

 

    

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง