เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กำหนดการต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กำหนดการต่ออายุใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

mainimg

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรต่อใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 มิ.ย.2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

โดยสามารถอ่านรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจสมัคร ตามแนบด้านล่างนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง