เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2561

ประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2561

mainimg

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 62/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองสมาคมตัวแทน

         เพื่อให้พริจารณาตัวแทนออกของตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกกของตามพระราชบัญญติศุลกากร พ.ศ.2560 เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง