เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย - ระยอง ตอน แล้วเสร็จ เปิดให้สัญจรแล้ว1

กระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย - ระยอง ตอน แล้วเสร็จ เปิดให้สัญจรแล้ว1

mainimg

 กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง ตอน 1 ระยะทาง 9.4 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มศักยภาพสายทางเชื่อดโยงเครือขายเส้นทางสายหลักสนับสนุนเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจด้านโลจิสติกส์ รายละเอียดประกาศตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง