เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ส ำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เชิญเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เชิญเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

mainimg

ส ำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ขอเชิญร่วมสัมมนา

โครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ภายใต้กฎหมายศุลกากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรฐกิจ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

เวลา 13.00-17.00 น.
ณ โรงแรงเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

-ที่นั่งจำนวนจำกัด 200 ที่นั่ง

-ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณอาภา/คุณจุฬาลักษณ์

โทร. 02-667-6535 และ 02-667-6621
รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง