เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กรมศุลกากรจัดสัมมนา "Digital Customs 2018"

กรมศุลกากรจัดสัมมนา "Digital Customs 2018"

mainimg

กรมศุลกากร จะจัดให้มีการสัมมนา "Digital Customs 2018" ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30
 
-
 
12.15 น.
ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

เพื่อพัฒนาการให้บริการของกรมศุลกากร  ให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ดาวโหล์ดเอกสารสัมมนาได้ด้านล่างนี้
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง