เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การสัมมนา หัวข้อ "ระบบ e-Payment ตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ"

การสัมมนา หัวข้อ "ระบบ e-Payment ตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ"

mainimg

บรรยากาศการสัมมนา
หัวข้อ "ระบบ e-Payment  ตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ"
ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย (ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ)
คุณเรืองศักดิ์ บำเหน็จพันธุ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กทท.)
คุณวิชัย หทัยวุฒิพันธ์ (ผู้อำนวยการกองบริหารค่าภาระเงินสด)

คุณนิธิกานต์ เธียรธนสิทธิ์ (ผู้ช่วยผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน))
และ คุณจิราภา อดิศรประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง