เลือกภาษา

Customs+Law+Reform

mainimg

พ.ร.บ. กรมศุลกากร พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. กรมศุลกากร ดังกล่าว เป็นการแก้ไขบทบัญญติที่น่าสนใจ

 1. การประเมินอากร (มาตรา 19)

 2. การขอคืนอากร (มาตรา 29-30)

 3. การพิจารณาอุธรณ์การประเมินอากร (มาตรา 40-41)

 3. การจัดตั้งเขตปลอดอากร (มาตรา 136-145)

 4. เงินสินบนและเงินลางวัล (225)

 5. อัตราโทษที่กระทำผิดทางศุลกากรฐานสำคัญ (242-244)

    หรือท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1164 สายด่วนกรมศุลกากร  หรือ www.customs.go.th

รายละเอียดเบื้องต้นตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง