เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

mainimg

สืบเนื่องจาก สัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  ที่ผ่านมานั้น  
      ทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอส่งข้อมูลจากการสัมมนาให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
       เนื่องจากอาเชียนและจีนได้ประชุม ปรับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน-จีน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง