เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2561

mainimg

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 131/2561
การปฎิบัติพิธีการศษุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รายละเอียดตามประกาศ
กรมศุลกากรที่ 211/2562 เอกสารแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง