เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • (ประชาสัมพันธ์) ผลการดำเนินงานโครงการกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้ (CDI Monthly Report Dec 2019) กล่องจดหมาย x

(ประชาสัมพันธ์) ผลการดำเนินงานโครงการกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้ (CDI Monthly Report Dec 2019) กล่องจดหมาย x

mainimg

           สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ร่วมกับสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย และบริษัทประกันคุ้มภัย  ดำเนินโครงการกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้  ซึ่งได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมาก
      ในการนี้  ทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา (CDI Monthly Report Dec 2019) ดังแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง