เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 3

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 3

mainimg

ประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 3 เกี่ยวกับสิ่งของที่จะต้องนำไปผลิตหน้ากากอานามัย ตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง