เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

mainimg

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศ สำนักงานการบินพลเรือแห่งประเทศไทยห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตามที่ได้ประกาศสำนักงานการบิยพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดโรคโควิดไม่รุ่นเเรงมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง