เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศจากกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

ประกาศจากกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563

mainimg

ประกาศจากกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืน หรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง