เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ TACBA News ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 11 และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ TACBA News ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 11 และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

mainimg

  ขอต้อนรับสมาชิกเข้าสู่ TACBA News ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่ 11  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ  ขอส่งมอบข่าวสารและนานาสาระอัเป็นประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดังแนบ
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง