เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • สถาบัยวิทยาการศุลกากร กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

สถาบัยวิทยาการศุลกากร กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

mainimg

สถาบัยวิทยาการศุลกากร กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนหลักสูตร ต่ออายุผู้ชำนาญการศุลกากร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 การรับสมัครและอัตราการลงทะเบียนโดยจะเปิดรับสมัครตั้งเเต่งวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไชต์ รายละเอียดดังเเนบนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง