เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

สืบเนื่องจาก สัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  ที่ผ่านมานั้น  
      ทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอส่งข้อมูลจากการสัมมนาให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
       เนื่องจากอาเชียนและจีนได้ประชุม ปรับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน-จีน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารเเนบ


วิธีพิมพ์ใบเสร็จในระบบ e-tracking

วันที่โพสต์ : 07 / 03 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

Customs+Law+Reform

วันที่โพสต์ : 20 / 02 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง
ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 25 / 01 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 24 / 01 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 26 / 09 / 2561 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 23 / 08 / 2561 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง