เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร"

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดยคุณวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์ (อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน) เข้าร่วมโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสัมมนานี้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรไปสู่ภาคเอกชน รายละเอียด Download ได้้านล่างนี้


ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 20 / 02 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 25 / 01 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 24 / 01 / 2562 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 26 / 09 / 2561 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 23 / 08 / 2561 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง