เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจาปี 2561 (ELMA 2018)

ตามที่บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมิเคชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดาเนินการและบริหารโครงการการจัดการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจาปี 2561 หรือ Excellent Logistic Management Award (ELMA) ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจสาหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์และมาตรฐานด้านบริการโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้านานาชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดที่ โทร.083-023-1771 อีเมล: elmaaward@gmail.com  

 

ทางบริษัทฯ จึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดมที่แนบด้านล่าง


Tariff e-Service

วันที่โพสต์ : 17 / 11 / 2560 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

Customs Office Laem Chabang Order # 161/2560: Customs Inspection Team

วันที่โพสต์ : 25 / 10 / 2560 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง
ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/tacba/domains/tacba.or.th/public_html/news.php on line 175