เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย พงษ์โสภณ (นายกสมาคม) และกรรมการบริหาร ร่วมงาน

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย พงษ์โสภณ (นายกสมาคม) และกรรมการบริหาร ร่วมงาน

"วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย  พงษ์โสภณ (นายกสมาคม) และกรรมการบริหาร ร่วมงาน   "วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI DAY - พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมีอาชีพ"   ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุอิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี   พร้อมทั้งขึ้นรับมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2560 จาก พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี" 

 

ภาพร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)