เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ซี ชั้น 1
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11
โดย นายสรศักดิ์ มีนะโตรี (รองอธิบดีกรมศุลกากร)
เป็นประธานเปิดการประชุม

 

ภาพบรรยากาศ