เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายวีระ ศุกลุนิพัทธิ์ อุปนายกสมาคมมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือฯ ครบรอบ 68 ปี ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

 

ประมวลภาพเข้าร่วมงานครบรอบ 68 ปี