เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ ปี 2564

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่  ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 . (ลงทะเบียน เวลา 12.30 .) 
ณ ห้อง Convention Hall C ชั้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11)