เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงโฆษณาหนังสือรายงานการประชุมประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงโฆษณาหนังสือรายงานการประชุมประจำปี 2564

ด้วย สมาคมฯ มีกำหนดการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564
และได้จัดทำหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 
ขอเชิญบริษัทสมาชิกสมาคมฯที่สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทของท่านเกี่ยวกิจการ ภารกิจ บริษัทของท่าน สนใจตามรายละเอียดแนบ