เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ,เงื่อนไขในการขนส่งและการส่งมอบสินค้า (Contract & Incoterm 2010)

การทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ,เงื่อนไขในการขนส่งและการส่งมอบสินค้า (Contract & Incoterm 2010)

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 20 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 15/11/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 17/11/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/20 ปิดรับสมัคร