เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การดำเนินการกรณีสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างนำเข้าส่งออก(การเคลมสินค้า)

การดำเนินการกรณีสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างนำเข้าส่งออก(การเคลมสินค้า)

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 20 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 15/11/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 17/11/2017 - 17/11/2017
conent-shadow

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 17/11/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/20 ปิดรับสมัคร