เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • จป.หัวหน้างาน

จป.หัวหน้างาน

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 3,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 4,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 27/11/2017
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 29/11/2017 - 30/11/2017
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 29/11/2017 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 0/30 ปิดรับสมัคร