เลือกภาษา

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 800 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 24/10/2018
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 26/10/2018 - 26/10/2018
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 26/10/2018 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/50 ปิดรับสมัคร