เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 47/2562

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 47/2562

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 70 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 26/07/2019
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 03/08/2019 - 05/10/2019
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 26/07/2019 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 20/70 ปิดรับสมัคร