เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 40 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 31/12/2019
  • สถานที่ : บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด
  • วันที่อบรม : 11/01/2020 - 16/02/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 31/12/2019 บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด 15/40 ปิดรับสมัคร