เลือกภาษา

ATIGA FORM D

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ

ความรู้เกี่ยวกับพิธีสาร ฉบับที่ 1

เพื่อแก้ไขความตกลงทางการค้าอาเซียน (ATIGA)

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

โดย คุณสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1200 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1500 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 16/10/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 20/10/2020 - 20/10/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 20/10/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/30 ปิดรับสมัคร