เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • Air Freight and Dangerous Goods

Air Freight and Dangerous Goods

 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ หัวข้อ

 

การขนส่งสินค้าทางอากาศและการควบคุมสินค้าอันตราย

(AIR FREIGHT AND DANGEROUS GOODS)

 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

โดย คุณสมยศ  ปัดน้อย

ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพและระบบความมั่นคงการบิน ท่าอากาศยานไทย

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 900 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 26/10/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 28/10/2020 - 28/10/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 28/10/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/30 ปิดรับสมัคร