เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • Shipping Professional

Shipping Professional

เชิญร่วมสัมมนาพิเศษ

หัวข้อ

ชิปปิ้งตรวจปล่อยมืออาชีพ

(SHIPPING PROFESSIONAL)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

โดย คุณวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจปล่อยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

คุณประพันธ์  พิสมยรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และงานคดี

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 1500 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 2000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 27/10/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 27/10/2020 - 27/10/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 27/10/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 10/30 ปิดรับสมัคร