เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • โครงการกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้เรือ

โครงการกรมธรรม์ค้ำประกันค่ามัดจำตู้เรือ

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 700 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 900 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 20/11/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 24/11/2020 - 24/11/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 24/11/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/30 ปิดรับสมัคร