เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 51/2564

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 51/2564

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เปิดรับสมัคร 

หลักสูตรตัวแทนออกของ (มาตรฐานศุลกากร) รุ่นที่ 51/2564

เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการกับกรมศุลกากร

(อัพเดททุกความรู้ ทุกหัวข้อการอบรม เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด) 

 

มีทั้งแบบ Offline อบรม ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  สุขุมวิท 26

 Online ผ่านระบบ ZOOM  

รับสมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอบรมวันที่ 6 มีนาคม  2564

 

หมายเหตุ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทางสมาคมฯ ขอแจ้งอัพเดทการการอบรมเป็นระยะๆ ทั้งนี้  อ้างอิงตามประกาศกรุงเทพมหานคร  ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครเข้ามาสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้ค่ะ 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 28/02/2021
  • สถานที่ : - Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 - Online ผ่านระบบ ZOOM
  • วันที่อบรม : 06/03/2021 - 09/05/2021
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 31/01/2021 - Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 - Online ณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ภาคตะวันออก 30/50 ปิดรับสมัคร