เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเพื่อนสมาชิก

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเพื่อนสมาชิก

  ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา  โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเพื่อนสมาชิก นวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ นณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  (บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด)  จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อนสมาชิกสามารถเข้าร่วมสัมมนาโดย ม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยเพื่อนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาส่งแบบตอบรับมาที่ seminar@tacba.or.th  ด่วนรับจำนวน 
จำกัดเพียง ๕๐ ที่นั่ง เท่านั้น  
 

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 50 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : - บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 16/12/2020
  • สถานที่ : ณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด) จ.ชลบุรี
  • วันที่อบรม : 17/12/2020 - 17/12/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 17/12/2020 ณ สำนักงานสาขาสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (บริษัท ระยองชิปปิ้ง จำกัด) จ.ชลบุรี 20/50 ปิดรับสมัคร